Redigering av bilderna på bloggen

Vid olika tillfällen har jag blivit tillfrågad om jag redigerar bilderna på bloggen. Det gör jag. Eller är nödgad att göra, för att mina tavlor här skall återges verkligast möjliga. (Förutom då jag angivit att det är digitalt skapat så klart.) Men penn- och penselkraften är min alldeles egna. Tänkte jag att med detta inlägg […]